Discgolf

Disc golf
Disc golf ( albo także discgolf ) jest bardzo podobny do klasycznego golfu, nie wymaga drogiego sprzętu i ciężkiego wyposażenia. Jest to gra, w której poszczególni gracze rzucają dyskiem frisbee w kierunku kosza lub celu. Zgodnie z zasadami profesjonalnej gry administratora PDGA ( Professional Disc Golf Association) celem gry jest pokonać pole pomiędzy koszami z jak najmniejszą ilością rzutów płyty. Oprócz profesjonalnych boisk jest na całym świecie bardzo dużo boisk wymyślonych poprzez zwyczajnych ludzi, gdzie zamiast metalowych koszy są ławki, drzewa,... Disc golf możemy grać gdziekolwiek, jest przeznaczony dla wszystkich, bez względu na wiek lub poziom sprawności fizycznej.